Posts Tagged ‘พิมพ์ทองเหลือง’

ขนมไข่ (สูตร 1)
3

ขนมไข่ (สูตร 1)

หลายคนคงจำรสชาติขนมไข่ที่เป็นรูปทรงรี ๆ มีหยัก ดอกไม้มีหยัก หรือแม้กระทั่งทรงข้าวหลามตัด ในสมัยก่อนการทำขนมไข่ใช้พิมพ์ทองเหลืองและเตาถ่าน แต่ในปัจจุบันหลายร้านเปลี่ยนมาใช้เตาอบกันมากขึ้นเพราะอบได้ครั้งละมาก ๆ ในขณะที่พิมพ์ทองเหลืองจะได้แค่ 10 กว่าอันเท่านั้นค่ะ