Posts Tagged ‘โรลมะนาว’

Yellow Fruit – Lemon Roll
10

Yellow Fruit – Lemon Roll

Lemon roll ในสูตรนี้ ตัวเค้กเป็น lemon sponge cake ตัว filling เป็นคัสตาร์ดมะนาวเหลือง เปรี้ยว ๆ หวาน ๆ กินแล้วชื่นใจค่ะ