Posts Tagged ‘ไก่กะต๊าก’

ปีกไก่ทอดเกลือ
0

ปีกไก่ทอดเกลือ

“ปีกไก่ทอดเกลือ” เมนูดังของร้านอาหารหลายร้าน เหมือนง่าย แต่ทำไม่เป็นก็ไม่ง่าย ของทอดที่กรอบนอกนุ่มในต้องรู้จักการใช้ไฟในการทอดเป็นสิ่งสำคัญค่ะ