Posts Tagged ‘ครองแครงน้ำกะทิ’

ครองแครงน้ำกะทิ
0

ครองแครงน้ำกะทิ

ขนมน้ำหรือขนมน้ำ ๆ เป็นภาษาเรียกบ้าน ๆ ของขนมที่มีลักษณะอยู่ในหม้อ คนขายจะตักใส่ถุงเรียง ๆ ไว้ หรือบางทีอยู่ในหม้อ เวลาไปซื้อคนขายจะถามว่าเอาขนมอะไรบ้าง แล้วก็จะตักใส่ถุง มัดยาง ขนมน้ำ ๆ ได้แก่ ทับทิมน้ำเชื่อม ครองแครงน้ำกะทิ กล้วยบวดชี เต้าส่วน ข้าวเหนียวถั่วดำ สมัยก่อนถุงละ 3 บาทเองค่ะ หลัง ๆ ขึ้นมาเป็น 5 บาท 7 บาท ตอนนี้ 10-15 บาทแล้ว