Posts Tagged ‘ชอคโกแลต’

Miss U kofschip – Brownie & Cheese
5

Miss U kofschip – Brownie & Cheese

Brownie and Cheese สูตรนี้ เป็น brownie สลับชั้นกับ cream cheese ด้านบนโรย almond slice เล็กน้อยก่อนอบ ตอนกินราด ganache ด้านบน บางคนก็นิยมกินคู่กับ ice cream vanilla ค่ะ

Chocolate Banana Cake
3

Chocolate Banana Cake

ชอคโกแลตและกล้วยหอม เป็นความอร่อยที่ลงตัว อยากรู้ต้องลองชิมค่ะ