Posts Tagged ‘ปลาทูทอดขมิ้น’

ปลาทูทอดขมิ้น
1

ปลาทูทอดขมิ้น

ปลาทอดขมิ้น เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้ ส่วนผสมในการทำหาไม่ยาก มีเพียงแค่ปลาสด ๆ กระเทียม ขมิ้น เกลือ อาจเพิ่มพริกไทยป่นตามชอบ กินคู่กับน้ำปลาพริก อร่อยจนต้องเติมข้าวอีกรอบ :)