Posts Tagged ‘วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน’

วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน
5

วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน

วุ้นเป็นขนมหวานสัญชาติไทย เทคนิคในการทำวุ้นให้ได้ดีคือต้องเคี่ยวให้เดือดเต็มที่ เห็นฟองใหญ่แล้วไล่ไปฟองละเอียดจึงค่อยใส่น้ำตาล ไม่เช่นนั้นเมื่อวุ้นเซ็ทตัวอาจเห็นเป็นเกล็ด กินแล้วสากลิ้น ไม่อร่อยค่ะ