Posts Tagged ‘เค้กกล้วยหอม’

Easy Time – Banana Cup Cake
22

Easy Time – Banana Cup Cake

เรื่องของกล้วยที่บางทีก็ไม่กล้วย เพราะอบทีไรมันหน้าแตกไม่สวยหรือแตกไม่เท่ากันทุกทีเลย

Banana & Mascarpone – Banana Roll
12

Banana & Mascarpone – Banana Roll

ไปเจอสูตรเค้กกล้วยหอมแบบชิฟฟอนใน blog ของพี่ป้อง แต่พี่ป้องทำในรูปแบบก้อนกลม แม่หลิ่มเบื่อแบบก้อนกลมขอทำรูปแบบเค้กม้วนแทนค่ะ