Posts Tagged ‘ไข่ตุุ๋นญี่ปุ่น’

ไข่ตุ๋นญี่ปุ่น
3

ไข่ตุ๋นญี่ปุ่น

ไข่ตุ๋นญี่ปุ่น มีลักษณะคือเนื้อเนียน ไม่มีฟองอากาศ มีกลิ่นของน้ำซุปปลาโอ เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ และผู้ใหญ่หลายคน ขั้นตอนการทำไม่ได้ยุ่งยากค่ะ เพียงแต่ต้องใจเย็น อย่าใจร้อน นึ่งด้วยไฟอ่อน ๆ ไปเรื่อย ๆ ค่ะ