Posts Tagged ‘ไข่ตุ๋นต้มยำ’

ไข่ตุ๋นต้มยำ
8

ไข่ตุ๋นต้มยำ

เคยอ่านเจอในเวปผู้จัดการ เห็นว่าแปลกดี เป็นอาหารแนะนำของบางร้านด้วยค่ะ ได้โปรตีนจากไข่และรสชาติแซบถูกปากคนไทย ไม่รอช้า ต้องทำกินค่ะ