Posts Tagged ‘choux tuna salad’

Choux Tuna Salad
0

Choux Tuna Salad

ปกติแล้วจะเห็นเปลือก choux ในรูปขนมหวาน ไส้ต่าง ๆ นั้นก็แล้วแต่จะชอบ คัสตาร์ดครีม คัสตาร์ดชอคโกแลต อาจตีวิปปิ้งครีมลงไปผสม เวลากินจะนุ่มนวลกว่า คราวนี้ออกจะแปลกตาเพราะเอาเปลือก choux มาทำในรูปแบบอาหารว่างคาว ๆ ค่ะ