Posts Tagged ‘smeg’

About My Oven
2

About My Oven

เตาอบ นับเป็นอุปกรณ์สำคัญมากในการทำขนมอบ เตาอบที่คุณภาพดี ความร้อนเสถียรและผู้เป็นเจ้าของเตาอบหากรู้ใจเตาอบของตัวเองแล้ว จะส่งผลให้ขนมอบหน้าตาสวยงามมากขึ้นด้วยค่ะ