Posts Tagged ‘ohayo’

OHAYO วังหิน
6

OHAYO วังหิน

ร้านอาหารญี่ปุ่นของเพื่อน เจ้าของร้านก็เล่นในห้องก้นครัวค่ะ ลูกสาวน่ารัก อาหารราคามิตรภาพ คุณภาพสมราคา อยู่ตรงข้ามวังหินพลาซ่าค่ะ ข้าวหน้าเนื้อไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง :)